Tréninky na motocrossové trati Karlín u Čejče

Tréninkové dny:           úterý,  čtvrtek,  sobota

Tréninkový čas (úterý, čtvrtek):            14.00-19.00  (prosíme, dodržujte časový harmonogram)

Tréninkový čas – soboty:                  12.00 – 19.00  (prosíme, dodržujte časový harmonogram)

Tréninkový čas – Děti(85, 65, 50cm3):                  kdykoliv

Poplatek za trénink:    od 125cm3 – 200kč

                                            85cm3, 65cm3, 50cm3 – nově ZDARMA kvůli podpoře mládeže – TRÉNOVÁNÍ PRO DĚTI JE NOVĚ MOŽNÉ V JAKÝKOLIV DEN!

                                            

 

Důležité! – Tréninky neprobíhají za nepříznivého počasí (velmi hustý déšť,…) nebo pokud je trať ve špatné stavu – většinou po velmi deštivém období (hodně bahna, velké louže,…) – O TĚCHTO ZMĚNÁCH VÁS BUDEME  INFORMOVAT V ZÁLOŽCE AKTUALITY (V letních měsících  je někdy nutné předčasně trénink ukončit kvůli velkému množství prachu, který letí směrem na vesnici.)

Trénink jezdců není organizován a probíhá na vlastní nebezpečí. 

 

Pravidla tréninku:

  • Každý je povinen dbát zvýšené pozornosti, předvídat a předcházet možným hrozícím nebezpečím.
  • V lokalitě motokrosové trati je především zakázáno:

                  Pohyb chodců po tréninkové motokrosové trati a v její blízkosti (na vlastní nebezpečí)                 

                  Ohrožovat zdraví a život svůj i všech ostatních osob v lokalitě

  • Tréninková dráha není veřejnou komunikací a na jízdu po dráze se nevztahuje zákonné ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu / havarijní pojištění.
  • Před zahájením tréninku je každý povinen se seznámit s charakterem a vlastnostmi tréninkové tratě.
  • “Automotoklub Karlín” nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či  majetku z důvodu pohybu osob v lokalitě.
  • Každý je povinen přizpůsobit jízdu po tréninkové dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu motocyklu, stavu tréninkové dráhy, aktuálním klimatickým podmínkám a ostatním účastníkům tréninku, jakož i dalším osobám.
  • Každý plně odpovídá za škody jím způsobené.